Mini Mani-Pedi

Mini Mani-Pedi

Đây là một gắn móng dài không phai màu và không có thời gian khô ứng dụng đánh bóng mà có thể dễ dàng gỡ bỏ trong 5 phút! Ứng dụng đánh bóng này có 60 màu khác nhau và hoàn hảo cho một sự kiện đặc biệt hoặc kỳ nghỉ.

Các mẫu cho bạn chọn

Các mẫu cso sẵn tại Shop các bạn có thể tham khảo trực tiếp

Latest Work

Dịch vụ bao gồm

Làm sạch và gắn ,tạo hình

MASSAGE tay sau khi hoàn thành thủ tục

We are dedicated to providing you with the most natural and sanitary nail care available. All of our implements are sterilized using hospital-grade procedures to ensure your health and safety.

Book your visit online

[ap-booking]